Filosofisk Klub - en klub for alle fortabte filosoffer ...


Klubbens (Filosofisk Klubs) formål og retningslinjer

1. Klubbens eneste krav til medlemskab er at man med hånden på hjertet vil benævne sig selv som filosof.

2. Klubbens formål er at belyse og beskrive de samfundsmæssige forhold, der medvirker at samfundet ikke vil acceptere klubbens medlemmer.

3. Medlemmerne af klubben kan mødes og debattere, hvorfor det omkringliggende samfund ikke tager deres liv og arbejde seriøst på lige fod med andres liv og arbejde, og hvorfor samfundet negligerer relevansen og vigtigheden af klubbens medlemmers eksistens.

4. Klubbens medlemmer kan afholde demonstrationer og happenings eller komme med partsindlæg i den offentlige debat, der illustrerer og påviser, hvordan klubbens medlemmer bliver holdt nede eller afsporet af samfundet.

5. Klubben er ikke økonomisk motiveret og er pengeløs, og der vil hverken blive delt arbejdsmuligheder eller begunstigelser af økonomisk art mellem medlemmerne.

6. Klubbens erklærede fjender består af fænomener som arbejde, nytte og brugbarhed.

a. Klubbens talsmand er for nuværende: Morten Melgaard (www.mortenmelgaard.dk)